Правила користування бібліотекою

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Правила користування Бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99р. № 275 із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729.

1. Права користувачів

1.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

1.2. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

1.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

1.4. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

1.5. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

2. Обов'язки користувачів

2.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює,ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

2.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

2.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них.

2.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

2.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

2.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

2.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні.

2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду , роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4. Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

5. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь - якою метою, крім наукової , без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi

  • fbatkrzvlu

    2012-09-05 18:52:46

    curative creditor - http://www.truereligionoutletrjean.com mercantile lexicon [url=http://www.truereligionoutletrjean.com]true religion online[/url] cheap louis vuitton millionaire sunglasses louis vuitton shoes for kids [url=http://www.truereligionoutletrjean.com]true religion outlet[/url] downward palatial sweet-tasting anatomy .intermittent Venice depravity louis vuitton sunglasses price louis vuitton belt price in singapore [url=http://www.truereligionoutletrjean.com/mens-true-religion-jeans-outlet-14...